Waar moet een goed OER aan voldoen?

Waar moet een goed OER aan voldoen?

1. De OER voldoet aan de wet

Een deugdelijk OER voldoet ten minste aan de wettelijke normen zoals bedoeld in art. 7.13 lid 1. Daarnaast regelt de OER ten minste de onderwerpen zoals bedoeld in art. 7.13 lid 2 sub a t/m q.

2. De OER is vastgesteld of gewijzigd door de medezeggenschap

Een deugdelijk OER is vastgesteld of gewijzigd met instemming van de faculteitsraad op grond van art. 9.38 WHW (voor universiteiten) dan wel met instemming van de deelraad op grond van art. 10.25 WHW (voor hogescholen). Deze instemming is zonder politieke druk of andere onregelmatigheden verlopen.

3. De OER bevat een duidelijke inhoudsopgave

Een deugdelijk OER bevat een inhoudsopgave die in een oogopslag een overzicht verschaft in de onderwerpen die de OER regelt.

4. De OER bevalt helder en begrijpelijk taalgebruik

Een deugdelijk OER bevat helder en begrijpelijk taalgebruik. Er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van louter verwijzingen naar (andere) artikelen uit de wet of andere regelingen.

5. De OER is makkelijk te vinden voor iedereen

Een goed OER is makkelijk te vinden en is voor iedereen toegankelijk via de site van de onderwijsinstelling.